Stichting kassidy

Missie en Visie

Stichting Kassidy is een organisatie die cliënten met een beperking hulp biedt.

Het is een kleinschalige organisatie met vaste en enthousiaste werknemers. Daardoor is het contact tussen ons en onze cliënten altijd persoonlijk.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen.
Onze deur staat in principe open voor iedereen met een zorgvraag.
Bij Stichting Kassidy kijken we naar de mogelijkheden van een zorgvrager en houden hierbij rekening met hun beperking.

Wij bieden:

  • Een veilige en beschermde omgeving.
  • Een vast team van medewerkers.
  • Actieve zorg en betrokkenheid.
  • Intensieve begeleiding.
  • Kwaliteit van leven, zorg en communicatie.
  • Dag activiteiten zowel extern als intern.
  • Individueel kijken we naar de mogelijkheden en niet na de beperking.

Doelgroep

Stichting Kassidy is een organisatie die zorg biedt aan kwetsbare mensen. Niet ieder mens heeft de mogelijkheid om op te groeien in een kansrijke omgeving.
Wij zijn van mening dat de deur open moet staan voor iedereen met een zorgvraag. Ongeacht de leeftijd, nationaliteit of geestelijke beperking.

Werkwijze

Wij zullen na een intake gesprek bij Stichting Kassidy werken volgens de methodiek van de integrale aanpak. In het kort houdt dit in dat er eerst een analyse wordt gemaakt van jouw beginsituatie. Wij vinden het belangrijk dat jij je verhaal kwijt kunt en we elkaar goed leren kennen. Aan de hand van deze analyse zal er, samen met jou, een zorgplan worden opgesteld waarin de gewenste doelen worden benoemd. Dit plan zal na een periode van 6 maanden worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast. Vervolgens begint de genoemde cyclus opnieuw; het is dus een voortdurend proces van analyseren-handelen-evalueren. Daarbij zal ook gekeken worden welke netwerkpartners bij het proces betrokken moeten worden. Op deze manier is het aanbod van zorg breed en krijg je altijd de zorg die bij jou past. Ook zal er besproken  worden wat jij zelf kan. Wij helpen je om jouw sterke eigenschappen zo breed mogelijk in te zetten bij het verbeteren van je  zwakkere punten. Deze manier van werken zorgt mede voor het vergroten van jouw zelfredzaamheid. Er zal met kleine stapjes gewerkt worden aan je zelfstandigheid. Belangrijk vinden we dat je ervaart dat er successen behaald worden.

Wonen bij Stichting Kassidy

Om bij Stichting Kassidy te kunnen komen wonen is er een geldige indicatie nodig. Deze kan bestaan uit een WMO indicatie voor begeleid wonen. Indien er alleen een zorgvraag is voor dagbesteding is er een indicatie nodig via een maatwerk voorziening.

Team

Ons team bestaat uit kleine groep vaste medewerkers die goed op elkaar zijn ingewerkt. De medewerkers binnen Stichting Kassidy bekleden verschillende functies. Allen hebben zij een achtergrond in de zorgsector.

Meer informatie:

Wil je graag meer weten?
Of heb je vragen waar je niet helemaal uit komt?
Je kunt ons altijd bellen of langskomen voor een gesprek. Voor de gegevens kijk hieronder.

Contact

Voor informatie kunt u gebruik maken van ons online contactformulier.
Voor het maken van een afspraak omtrent een kennismakingsgesprek c.q. vragen omtrent bewoning kunt u telefonisch contact opnemen met onze zorgcoördinator Inge van Alderen.
Zij is telefonische te bereiken via 0165 - 630909 of per e-mail i.van.alderen@kassidy.nl.